Обавјештење за студенте - дуговања

       Обавјештавају се сви студенти који нису измирили своја дуговања  према ЈУ „Студентски центар Пале“ да неће моћи  ући у дом од  01.09.2018. године уколико не измире своје обавезе . Уплатницу о измиреним обавезама дужни су предати приликом уласка у дом референтима за смјештај.

      Обавјештавају се  сви студенти корисници услуга студентског дома да су  дужни извршити уплату смјештаја   за мјесец септембар 2018. године. Доказ о уплати (уплатницу) предати приликом уласка у дом референтима за смјештај.