Одлука о избору најповољнијег понуђача - путнички аутомобил