Обавјештење

Обавјештавају се студенти који су примљени по конкурсу у Студенски центар Пале да се у домове могу уселити од 1.10.2017. те да су дужни уплатити 125 КМ на име смјештаја и исхране на жиро рачун број 571-050-000-0022742 код Комерцијалне банке те уплатницу дати на увид приликом уласка у дом.

Моле се студенти да у дом дођу у периоду 8-18 часова.