ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти, који су остварили право на смјештај и исхрану у академској 2016/2017 години, да усељење у студентске домове ЈУ Студентски центар Пале почиње од  02.10.2016.године.

Цијена смјештаја, за редовне студенте, износи 50.00КМ, а цијена исхране 75.00КМ, што укупно износи 125.00КМ мјесечно.

Цијена смјештаја, за студенте стране држављани износи 80,00КМ, а цијена исхране 180,00КМ,што укупно износи 260,00КМ.