Омладински студентски парламент

Омладински студентски парламент (ОСП) је представничко тијело свих студената корисника услуга Центра, преко којег остварују своја права и штите своје интересе у Јавној установи Студентски центар „Пале“.

Тијела Студентског парламента су: Предсједник, Потпредсједник, Генерални секретар и Скупштина.

Статус Студентског парламента у оквиру Установе дефинисан је Законом о студентском стандарду и Статутом Установе, док је рад Парламента регулисан Правилником о раду ОСП-а и Правилником о изборима ОСП-а.

Из реда студената бирају се два члана Управног одбора Установе, два члана дисциплинске комисије СЦ „Пале“, три члана комисије за смјештај студената.

Основни програмски циљеви и задаци Студентског парламента су:

  • Подстицање системског унапређење и развоја студентског организовања уз активно учешће свих студената.
  • Анимирање студената.
  • Афирмација студентских активности.
  • Промоција учешћа студената у процесима одлучивања.
  • Побољшање студентског стандарда.
  • Заступање права и интереса корисника услуга Центра.
  • Унапређење међудомске сарадње у земљи.
  • Организовање омладинских манифестација (разних активности научног, културног, спортског, јавног карактера; хуманитарних манифестација; студентских екскурзија и сличних семинара).
  • Издавање јавног студентског часописа за развој студентске мисли.